Historie

Historie

Ved det første møde om oprettelse af et ungdoms-orkester for Holbæk By i maj måned 1959 var der et pænt fremmøde af interesserede, der blev enige om, at ideen var god. Dermed var stifterne Kr. Pedersen og N. Rasmussens ønske om et ungdomsorkester opfyldt.

Den første bestyrelse, der bestod af E.W. Fredsgaard, K.S. Christensen, Reidar Finseth, Karl Nielsen
og Carlo Nielsen, indkaldte hermed til session den 14. august 1959, hvor fjernsynet (DR) var med, og hvor 21 piger og 34 drenge blev optaget i ungdomsorkestret, der straks begyndte på musikundervisningen under ledelse af Carlo Nielsen. Hermed var Holbæk Ungdomsorkester født.

Der var lidt skepsis ved at oprette et “blandet” ungdomsorkester, men det skulle senere vise sig at være en succes. Den første vinter trænede man hårdt med såvel musik som march, og bestyrelsen begyndte at tro på resultaterne. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling på Hotel Isefjord den 2. december 1959 for Holbæk Ungdomsorkester.

Allerede den 17. december 1959 blev så forældrerådet dannet. Forældrerådet skulle varetage forældre og børns interesser over for orkestret og samarbejde omkring orkestrets musikalske og pædagogiske virke.

Der skulle også uniformer til, og i løbet af vinteren nåede man frem til en endelig udformning af uniformerne. Uniformerne blev bestilt til “indvielse” ved Børnehjælpsdagen 1960. For at komme rigtig i form til debuten, tog lærere og orkestermedlemmerne til Børnehjælpsdagens lejr i Høve nord for Holbæk, hvor der blev trænet flittigt.

Børnehjælpsdagen den 28. maj 1960 var den dag, hvor Holbæk Ungdomsorkester skulle “afleveres” til borgmesteren. Det var et strålende solskinsvejr, og flotte så orkestermedlemmerne ud i de nye strålende uniformer og skinnende instrumenter. Forrest gik et kompagni signalblæsere med fine skiltebannere, hvorpå fadderskaberne (sponsorerne) var syet. Orkestret kunne kun spille tre melodier, så de blev spillet et par gange, inden man nåede frem til rådhuset, hvor borgmesteren tog imod.

På generalforsamlingen den 28. november 1960 blev det vedtaget, at Holbæk Ungdomsorkester skulle have navneforandring til Holbæk Garden. Forældreforeningen blev i 1964 ændret til Holbæk Garden’s Forældre- & Støtteforening.

Foruden det almindelige arbejdsområde skulle man nu søge at tilføre Garden økonomiske midler ved bl.a. at sælge lodsedler samt afholde tombola og andespil.

Siden da er der sket meget. Et utal af gardere, bestyrelsesmedlemmer, forældre og lærere har haft deres gang i Holbæk Garden. I dag består Garden af ca. 60 aktive medlemmer.


Læs mere om Holbæk Gardens historie i bogen: “Holbæk Garden: musik og sammenhold”.  Bogen blev skrevet i anledning af Holbæk Gardens 50 års jubilæum i år 2009. Den kan lånes på Holbæk bibliotek.Holbæk Garden, 1969

Holbæk Garden, 1986